CONTENT

PROFESSIONAL ENGLISH

Nasza oferta

Kursy branżowe

profesjonalne szkolenia z języka technicznego

Kursy ogólne

podniesienie kompetencji w sprawnym posługiwaniu się językiem angielskim

Kursy intensywne

nastawione na rozwijanie konkretnych kompetencji językowych związanych z działalnością firmy

Zapytaj o kurs w Twojej firmie

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś” Hans Georg Gadamer

„Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach” Flora Lewis

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze” Frank Smith

Nasze priorytety

Swobodna komunikacja w języku angielskim

W trakcie kursu ćwiczymy umiejętność spontanicznego reagowania na okoliczności, pracujemy nad przełamaniem bariery mówienia w języku angielskim.

Profesjonalne słownictwo branżowe

Poszerzamy i ćwiczymy język środowiska biznesowego w którym funkcjonuje Państwa firma.

Indywidualne podejście do kursu języka angielskiego

Dogłębnie diagnozujemy potrzeby firmy oraz kompetencje i indywidualne potrzeby uczestników kursu.

Profesjonalne materiały

Do przygotowania i prowadzenia kursów korzystamy z materiałów bezpośrednio związanych z branżą i specyfiką Państwa firmy.

Uczenie się poprzez praktyczny kontekst

W trakcie zajęć wykonujemy ćwiczenia praktyczne odzwierciedlające codzienne warunki pracy w Państwa firmie.

Uczenie poprzez rozwój

Motywacją na zajęciach jest ich praktyczne zakorzenienie. Własny rozwój i nowe kompetencje, nie tylko językowe, pozwalają na wysoką efektywność naszych kursów.

Integracja zespołu

Wspólna praktyczna praca nad językiem pozwala na ugruntowanie i stworzenie relacji wewnątrz grupy niezbędnych do sprawnej komunikacji interpersonalnej w języku angielskim.